Vlad III. Dracula, valašský kníže, se narodil v zimě v roce 1431 v sedmihradské pevnosti, jako syn valašského knížete Vláda II. Přezdívalo se mu také Narážeč na kůl. V roce 1442 byl uvězněn jako rukojmí za svého otce a držen několik let na...